2. ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ : Політологія : B-ko.com : Книги для студентів

2. ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Свідомість — це вища, притаманна лише людині, форма відобра­ження об'єктивної дійсності. Таке відображення відбувається у формі поглядів, ідей, уявлень, переконань, вірувань тощо, які відображають об'єктивне становище індивіда, соціальних спільнот, суспільства в цілому. Політична свідомість відображає політичне буття людей і є однією з найважливіших форм суспільної свідомості.

Політична свідомість є сукупністю знань, ідей, поглядів, орієн­тацій та установок індивідів і соціальних спільнот щодо політич­ної системи та їхнього місця в ній.