Питання для самоконтролю

магниевый скраб beletage

1. Як ви розумієте термін «православ'я»?

2. Які риси притаманні православній вірі?

3. Де поширене православ'я?

4. Як організаційно створена православна Церква?

5. Чи існує у православ'ї' глава Церкви на кшталт Па­пи Римського?

6. У чому зміст православного «символу віри»?

7. Які структурні елементи входять до культу пра­вославної Церкви?

8. Що таке православний храм?

9. Що вам відомо про православні свята?

10. Чи має православне чернецтво якісь відмінності?

11. У чому полягає сенс соціального вчення право­славної Церкви?

12. Дайте загальну характеристику православної віри. Тематика рефератів

1. Хрещення Київської Русі — православний вибір.

2. Проблема мучеництва та святості в православ'ї.

3. Андрій Первозданний — апостол східних слов'ян.

4. Православ'я і національне відродження України.

5. Православні таїнства та їх місце в доктрині.