Література

магниевый скраб beletage

1. Академічне релігієзнавство / За ред. А. Колодного. — К.: Світ знань, 2000.

2. Конституція України. — К., 1996.

3. Правові основи свободи совісті, релігії та релігійних ор­ганізацій. Збірка документів / За ред. М. Бабія. — К., 2002.

4. Релігієзнавчий словник / За ред. А. Колодного і Б. Ломо­вика. — К., 1996.

5. Релігійна свобода: моделі державно-церковних відносин / За ред. А. Колодного. — К., 1998.

6. Толерантність: теорія і практика. Збірка статей і докумен­тів / За ред. М. Бабія. — К., 2004.

7. Церква і політика: від президентських виборів 2004 до парламентських виборів 2006 року / Упорядники А. Колод­ний та Л. Пилипович. — К., 2005.

8. Яроцький П. Релігієзнавство. — К., 2004.