4.1. ЗГУРТОВАНІСТЬ КОЛЕКТИВУ: СУТНІСТЬ, СТАДІЇ

Можливості колективу як згуртованої групи у забезпеченні ефек­тивності трудової діяльності досить великі. При вирішенні більшості завдань, особливо складних, розв'язання яких вимагає різноманітних знань, навичок і участі багатьох людей, результати колективної діяль­ності набагато перевершують просту суму індивідуальних досягнень. Група більш продуктивна також у розробці найбільш плідних і обгру­нтованих ідей, всебічній оцінці тих чи інших проектів, хоча при при­йнятті рішень вона і буває схильна до підвищеного ризику.

Згуртованість колективу виявляється у силі тяжіння до нього його членів, можливості їхнього спільного впливу на окрему людину, що спонукує її зберігати активність у групі і перешкоджає виходу з неї.

Згуртованість колективу обумовлена:

— тяжінням людей один до одного у пошуках допомоги або під­тримки в процесі досягнення певних цілей;

— взаємними емоційними перевагами;

—розумінням ролі колективу в забезпеченні певних гарантій.

Високозгуртовані групи мають певні характеристики (рис. 4.1).

 

 

Кооперативність

 

 

 

а и

 

Демократичність

=

 

 

ж

я в

 

Досягнення індивідуальних і групових цілей

 

 

 

а

^

и

 

Загальна задоволеність працею і перебуванням у колективі

 

 

 

=