ЧАСТИНА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І КАДРОВЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗДІЛ 5 КАДРОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА

магниевый скраб beletage

5.1. Поняття і значення сучасної кадрової політики підприємств.

5.2. Персонал-маркетинг як елемент кадрової політи­ки підприємства.

5.3. Стратегії управління персоналом підприємства.

5.4. Зміст кадрової політики на різних етапах життєво­го циклу підприємства.

НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ:

розкрити сутність, значення і цілі кадрової політики під­приємства;

визначити чинники, що визначають кадрову політику під­приємства;

продемонструвати напрямки кадрової політики підприємства;

охарактеризувати типи кадрової політики;

розкрити етапи проектування кадрової політаки підприємства;

розкрити сутність персонал-маркетингу як елементу кад­рової політики підприємства;

висвітлити стратегії управління персоналом підприємства;

розкрити зміст кадрової політики на різних етапах життє­вого циклу підприємства.