ЗМІСТ

Передмова............................................................................................................ 9

Частина І. ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 11

Розділ 1. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ 11

Навчальні цілі.................................................................................................. 11

1.1. Роль і значення управління персоналом як науки і навчальної дисципліни 12

1.2. Управління персоналом як специфічна функція менеджменту . . 18

1.3. Етапи історичного розвитку управління персоналом....... 30

Резюме............................................................................................................... 34

Контрольні питання....................................................................................... 38

Тести для самоконтролю............................................................................. 39

Обов'язкові завдання...................................................................................... 44

Додаткові завдання........................................................................................ 45

Розділ 2. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА 47

Навчальні цілі.................................................................................................. 47

2.1. Особистість: сутність, структура, організаційна поведінка 47

2.2. Структура і чисельність персоналу підприємства............. 53

2.3. Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня працівників .... 58

2.4. Компетентність працівника: сутність, види......................... 61

Резюме............................................................................................................... 63

Контрольні питання....................................................................................... 65

Тести для самоконтролю............................................................................. 66

Обов'язкові завдання...................................................................................... 70

Додаткові завдання........................................................................................ 72

Розділ 3. ФОРМУВАННЯ КОЛЕКТИВУ ПІДПРИЄМСТВА.............. 73

Навчальні цілі................................................................................................. 73

3.1. Колектив як соціальна група.................................................... 73

3.2. Етапи створення і розвитку трудового колективу.............. 78

3.3. Структура та ефективність роботи трудового колективу 81

3.4. Корпоративна культура в системі управління персоналом під­приємства 87

Резюме............................................................................................................... 92

Контрольні питання...................................................................................... 95

Тести для самоконтролю............................................................................. 96

Обов'язкові завдання..................................................................................... 99

Додаткові завдання....................................................................................... 99

Розділ 4. ЗГУРТОВАНІСТЬ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК КОЛЕКТИВУ 101

Навчальні цілі............................................................................................... 101

4.1. Згуртованість колективу: сутність, стадії.......................... 101

4.2. Соціально-психологічні особливості колективу як об'єкта управ­ління 107

4.3. Соціальні ролі і відносини в колективі................................ 112

4.4. Соціальний розвиток колективу........................................... 114

Резюме............................................................................................................ 116

Контрольні питання................................................................................... 118

Тести для самоконтролю.......................................................................... 119

Обов'язкові завдання.................................................................................. 123

Додаткові завдання.................................................................................... 123

Частина II. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І КАДРОВЕ ПЛАНУВАННЯ 125

Розділ 5. КАДРОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА.......................... 125

Навчальні цілі............................................................................................... 125

5.1. Поняття і значення сучасної кадрової політики підприємств . . 126

5.2. Персонал-маркетинг як елемент кадрової політики підприєм­ства 140

5.3. Стратегії управління персоналом підприємства............... 143

5.4. Зміст кадрової політики на різних етапах життєвого циклу під­приємства 149

Резюме............................................................................................................ 155

Контрольні питання................................................................................... 158

Тести для самоконтролю.......................................................................... 159

Обов'язкові завдання.................................................................................. 162

Додаткові завдання.................................................................................... 164

Розділ 6. СЛУЖБИ ПЕРСОНАЛУ: ОРГАНІЗАЦІЯ І ФУНКЦІЇ.... 165

Навчальні цілі.............................................................................................. 165

6.1. Організація роботи кадрової служби підприємства......... 165

6.2. Діловодство в