РОЗДІЛ 6 СЛУЖБИ ПЕРСОНАЛУ: ОРГАНІЗАЦІЯ І ФУНКЦІЇ

магниевый скраб beletage

6.1. Організація роботи кадрової служби підприємства.

6.2. Діловодство в роботі кадрової служби підприємства.

6.3. Ефективність роботи кадрової служби підприємства.

НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ:

розкрити роль кадрової служби в апараті управління під­приємством;

визначити функції кадрової служби підприємства;

охарактеризувати структуру служби управління персона­лом;

розкрити зміст Положення про кадрову службу підприєм­ства;

продемонструвати модель менеджера кадрової служби підприємства;

висвітлити питання діловодства в роботі кадрової служби підприємства;

визначити показники ефективності роботи кадрової служ­би підприємства.