РОЗДІЛ 7 КАДРОВЕ ПЛАНУВАННЯ У ПІДПРИЄМСТВІ

магниевый скраб beletage

7.1. Кадрове планування у підприємстві: значення, цілі, завдання, принципи, етапи.

7.2. Кадровий контролінг і кадрове планування.

7.3. Види планування роботи з персоналом підприємства.

7.4. Визначення потреби підприємства в персоналі.

НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ:

розкрити значення, цілі і завдання кадрового планування у підприємстві;

висвітлити принципи кадрового планування у підприємстві;

охарактеризувати етапи планування потреби у персоналі;

висвітлити особливості кадрового контролінгу;

розкрити види планування роботи з персоналом підприєм­ства;

продемонструвати структуру оперативного плану роботи з персоналом підприємства;

висвітлити методи визначення потреби підприємства в персоналі.