1.1. РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК НАУКИ І НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ