Контрольні питання

магниевый скраб beletage

1. Розкрийте сутність поняття «вивільнення персона­лу». Яких принципів слід дотримуватися при звіль­ненні персоналу?

2. Охарактеризуйте заходи щодо здійснення гнучкої політики зайнятості підприємства.

3. Висвітліть схему проведення процедури масового вивільнення працівників підприємства.

4. Розкрийте зміст організації процесу звільнення пер­соналу підприємства.

5. Охарактеризуйте недирективні методи скорочення персоналу.

6. Розкрийте зміст процедури звільнення працівників підприємства за власним бажанням.

7. Що являє собою процес формування стабільного трудового колективу?

8. Охарактеризуйте процедуру оцінки плинності кад­рів у підприємстві.

9. Розкрийте сутність і зміст управління плинністю ка­дрів у підприємстві.

10. У чому полягає зміст управління безпекою персо­налу підприємства?