Додаткові завдання

магниевый скраб beletage

Завдання № 1 [49]

Проаналізуйте три ситуації:

 Компанія «Майком Системс», що спеціалізується на виробництві устат­кування для передачі даних і є однією із 100 провідних компаній, мала труд­нощі залучення і збереження кваліфікованих працівників в умовах різкого розвитку наукомістких виробництв. Компанія вирішила подолати конкуренцію, запропонувавши своїм службовцям конкурентоспроможну заробітну плату і додаткові пільги. Зокрема, програму пільг, що діє з першого дня вступу на ро­боту, — медичне страхування, стоматологічну і офтальмологічну допомогу, подарунки до Різдва на суму $100—400, базу відпочинку, заняття з аеробіки, гітари, англійської мови (для іспанських і в'єтнамських працівників). Деякі працівники адміністративно-управлінського складу одержали матеріальну до­помогу для переїзду, компенсацію з квартплати і пільгове страхування життя.

Компанія провела також ряд заходів щодо організації спілкування в колек­тиві, проводячи зустрічі службовців різних рівнів і випускаючи два внутріш­ніх періодичних видання.

 Компанія «Шопсміт Інк», виробник інструментів, що процвітає вже біля шести років, зробила помилку, організувавши великий набір співпрацівників, щоб справитися зі зростаючим обсягом збуту (який подвоювався щороку), а також зі зростаючим обсягом листування (який виник при переході від систе­ми збуту через оптовиків на прямий продаж).

Компанія не мала труднощів при наборі людей. Вона була сильним робо­тодавцем в економічно нерозвиненому районі, але найчастіше наймала не най­кращих працівників або занадто багато кандидатів. Через певний час річна плинність кадрів становила 20 %. «У нас виникли проблеми з обліком, — ко­ментує президент компанії. — Ми найняли ще шість клерків, але тепер пра­цюють ці шість, так ще шість, з якими ми починали, хоча, якби усе йшло нор­мально, то з цією роботою могли б справитися і чотири чоловіки. Коли при­ймається по 300 нових службовців у рік, іноді може знадобитися років два, щоб усвідомити помилку».

3. Компанії «Дейта Світч», що виробляє системи комутації і управління для ЕОМ, у попередньому році виповнилося лише 4 роки, а обсяг її збуту різко зріс майже у три рази. У компанії не було відділу кадрів, вона використовува­ла неформалізовану і децентралізовану процедуру наймання — набір, співбе­сіду і відбір проводили начальники відділів. Перша реакція компанії на неспо­діваний бум — діяти, як і раніше.

«Ми просто продовжували наймати більшу кількість працівників, щоб за­довольнити попит», — коментує віце-президент компанії з експлуатації.

Внаслідок зростання кількості замовлень компанія продовжувала збільшу­вати чисельність працівників і, нарешті, почала створювати інфраструктуру для управління своїм зростанням. Лише у квітні звітного року, коли потреба у нових службовцях набула критичного характеру (чисельність працівників у наступних восьми місяцях зросла зі 139 до 250 чоловік), компанія найняла на­чальника відділу кадрів.

Найбільш важкою проблемою для компанії виявилася адаптація великої кількості нових працівників. Подолати її допомогли нові програми профорієн­тації та інформації.

«Гарна інформація, — вважає начальник відділу кадрів, — це фактор, що пов'язує людей разом в період вибухового зростання».

Компанія письмово визначила принципи організації, планує видати свій перший довідник для працівника.

Крім того, вона формалізувала процедуру наймання. Керівники відділів передають свої заявки у відділ кадрів, який проводить попередню роботу з кан­дидатами. Остаточний же відбір проводить начальник зацікавленого відділу.

«Сьогодні нашим завданням, — говорить віце-президент компанії з екс­плуатації, — є наймання на майбутнє».

Завдання:

 Які заходи щодо адаптації і збереження працівників застосовують діючі американські фірми?

 Чим відрізняються дії керівництва «Майком Системс» і «Дейта Світч» щодо вирішення проблеми різкого зростання чисельності працівників від дій «Шопсміт Інк»?

Завдання № 2

Вивчіть і проаналізуйте правове регулювання розірвання трудового конт­ракту в підприємствах України.