ЧАСТИНА СОЦІАЛЬНЕ <a name=bookmark78>ПАРТНЕРСТВО ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ <a name=bookmark80>УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ <a name=bookmark82>ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ 12 <a name=bookmark84>СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО НА ПІДПРИЄМСТВІ : Управління персоналом : B-ko.com : Книги для студентів

ЧАСТИНА СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ 12 СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО НА ПІДПРИЄМСТВІ

 Соціальне партнерство на підприємстві: сутність і функції.

 Система регулювання соціально-трудових відно­син на підприємстві.

 Колективний договір як засіб зміцнення соціаль­ного партнерства.

 Закордонний досвід соціального партнерства.

НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ:

розкрити сутність, функції і напрямки соціального парт­нерства на підприємстві;

визначити завдання системи соціального партнерства;

висвітлити зміст системи регулювання соціально-трудових відносин на підприємстві;

розкрити сутність і зміст колективного договору;

охарактеризувати закордонний досвід соціального парт­нерства.