Контрольні питання : Управління персоналом : B-ko.com : Книги для студентів

Контрольні питання

 Розкрийте сутність, функції і напрямки соціального партнерства на підприємстві.

 Назвіть завдання системи соціального партнерства.

 Висвітліть зміст системи регулювання соціально- трудових відносин на підприємстві.

 Розкрийте сутність і зміст колективного договору.

 Охарактеризуйте закордонний досвід соціального партнерства.