Тести для самоконтролю

магниевый скраб beletage

1. Соціальний захист працівника — це:

 Комплекс заходів зі створення сприятливих умов, охорони та техніки безпеки праці, медичного обслуговування, матеріальної допомоги, забезпе­чення санаторними путівками.

 Комплекс заходів при допомозі раціонального працевлаштування.

 Стимулювання продуктивної та високоякісної роботи трудового колективу.

 Усі перелічені відповіді.

2. Вибори — це засіб конкурсного відбору претендентів на посаду здійс­нюється з урахуванням думки:

 Трудового колективу.

 Конкурсної комісії.

 Лінійного менеджера.

 Менеджера з персоналу.

3. Збори трудового колективу з виборів керівника організації вважаються правомірними, якщо в них бере участь від загальної чисельності:

 Більше 50 %.

 Більше 60 %.

 Більше 75 %.

 Більше 80 %.

4. Підбиття підсумків вибрів керівника організації шляхом затвердження результатів голосування здійснюється:

 Органом, який створив конкурсну комісію.

 Вищим керівництвом.

 Зборами трудового колективу.

 Конкурсною комісією.

 Кадровий консалтинг — це:

 Послуги з відбору та оцінки персоналу.

 Рекомендації та інформація з приводу заміщення вакансій.

 Інтегрована система консультаційних послуг з питань організації, зміс­ту, методології і здійснення програм пошуку, відбору, оцінки, раціонального використання персоналу.

 Немає правильної відповіді.

 Взаємопов 'язані дії адміністрації, трудового колективу, профспілки, а іноді і представників держави, спрямовані на підтримку соціальної стабіль­ності у підприємстві, — це:

 Соціальне партнерство.

 Стимулювання продуктивної роботи.

 Кадровий консалтинг.

 Заходи щодо формування згуртованого колективу.

 Формами соціального партнерства є:

 Взаємні консультації, переговори.

 Досягнення згоди і укладання колективних угод.

 Кадровий консалтинг, моніторинг персоналу.

 Ваш варіант відповіді.

8. Правовий акт, що регулює трудові, соціально-економічні і професійні відносини між підприємством і робітниками, — це:

 Трудовий контракт.

 Колективне положення.

 Установчий договір.

 Колективна угода.