РОЗДІЛ 13 ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА : Управління персоналом : B-ko.com : Книги для студентів

РОЗДІЛ 13 ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

 Економічна, соціальна та організаційна ефектив­ність управління персоналом підприємства.

 Оцінка комплексної ефективності управління пер­соналом підприємства.

НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ: