Контрольні питання

магниевый скраб beletage

 Розкрийте сутність економічної, соціальної та орга­нізаційної ефективності управління персоналом під­приємства.

 Назвіть показники оцінки економічної ефективності управління персоналом підприємства.

 Висвітліть методику розрахунку ефективності ви­трат на персонал.

 Визначте показники оцінки соціальної ефективності управління персоналом підприємства.

 За допомогою яких показників можна оцінити орга­нізаційну ефективність управління персоналом під­приємства?

 Розкрийте зміст оцінки комплексної ефективності управління персоналом підприємства.