Відображення операцій з обліку медикаментів у бухгалтерії бюджетних установ

Обов'язки бухгалтерії медичного закладу охоплюють:

•               забезпечення правильної організації бухгалтерського обліку лікарських засобів у аптеках і відділеннях;

•               здійснення контролю за своєчасним і правильним оформлен­ням документів, а також законністю операцій;

•               постійний контроль за правильністю ведення предметно- кількісного обліку;

•               інструктаж матеріально відповідальних осіб;

•               участь в інвентаризації лікарських засобів.

Схему обліку лікувальних засобів групи предметно-кількісного обліку відображено на рис. 28.2.

Розрахунки з постачальниками з приводу закупівлі медикамен­тів і перев'язувальних засобів здійснюються за схемою планових платежів.

Синтетичних та аналітичних облік медикаментів

Для обліку лікувальних засобів призначено активний субра­хунок № 233 «Медикаменти і перев'язувальні засоби».

За дебетом субрахунку 233 обліковують медикаменти та пе­рев'язувальні матеріали, що придбані установою. Кредитується відповідний субрахунок рахунку класу 3 «Кошти, розрахунки та інші активи» або 6 «Поточні зобов'язання».

За кредитом субрахунку 233 списують медикаменти та пе­рев'язувальні матеріали. Кредитується відповідний субрахунок ра­хунку класу «Витрати».

Кореспонденцію рахунків з обліку медикаментів відображено в табл. 28.1.

Таблиця 28.1

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ МЕДИКАМЕНТІВ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Оприбутковано медикаменти (вартість без ПДВ)

•        що сплачені в порядку планових пла­тежів

•        придбані підзвітною особою

•        що сплачені шляхом попередньої оплати

•        що сплачені після їх отримання

233

361                

362                364 675