Облік продуктів харчування забезпечує:

магниевый скраб beletage

повний облік надходження однойменних матеріальних ціннос­тей та своєчасне відображення даних щодо їхнього руху в системі бухгалтерського обліку;

контроль за раціональним і цільовим використанням коштів, що виділені за КЕКВ 1133 «Продукти харчування» кошторису уста­нови;

контроль за збереженням продуктів харчування, дотриманням установлених правил оформлення їх приймання і відпуску, прове­дення інвентаризації.