Склад і класифікація витрат на НДР

магниевый скраб beletage

Витрати, що включаються у собівартість НДР класифікуються за такими ознаками:

•               видами витрат (елементи, статті);

•               темами і завданнями НДР, затвердженими у встановленому порядку, укладеними договорами на розроблення та виконання цих робіт;

•               календарними періодами, протягом яких витрати включають­ся у собівартість НДР(місяць, квартал, рік);

•               місцем виконання НДР (відділ, сектор, лабораторія та інші підрозділи);

•               джерелами фінансування НДР (за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, коштів замовника, власних коштів організації, за рахунок кредитів).

Витрати, що включаються у собівартість НДР, групуються від­повідно до їх економічного змісту за елементами відображеними на рис. 31.1.

Витрати, пов'язані з розробленням НДР, створенням дослідного зразка і проведенням виробничих випробувань під час планування, обліку і калькулювання собівартості, групуються за статтями відо­бражені на рис. 31.2.

Для обліку витрат на виконання науково-дослідних і констру­кторських робіт за договорами з підприємствами і установами при­значено активні субрахунки:

•             823 «Витрати на науково-дослідні роботи за договорами». У дебет субрахунку 823 «Витрати на НДР за договорами» впродовж місяця відносять усі прямі витрати, а наприкінці місяця — ще й на­кладні, які попередньо збираються на субрахунку 826 «Витрати до розподілу». З кредиту субрахунку 823 списують витрати за завер­шеними, зданими замовникові та оплаченими роботами;

•             826 «Витрати до розподілу».