Облік витрат на виробництво та калькулювання собівартості НДР,

облік розрахунків із замовниками та співвиконавцями за виконані НДР

Для обліку розрахунків з виконання НДР призначено субра­хунки:

•             351 «Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи»;

•             634 «Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті»;

•             635 «Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконан­ня роботи, що підлягають оплаті».

Кореспонденцію рахунків з обліку витрат на науково-дослідні роботи відображено в табл. 31.1.

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ВИТРАТ НА НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Надійшов аванс від замовника на виконання НДР

323

351

2

Перераховано співвиконавцям, залученим до виконання НДР за договорами

635

323

3

Оприбуткування спеціального обладнання для виконання НДР за господарсь­кими договорами (сума без ПДВ)

203

364, 631,632, 634, 635,675

Сума ПДВ:

-