Облік витрат на виробництво та калькулювання собівартості НДР,

магниевый скраб beletage

облік розрахунків із замовниками та співвиконавцями за виконані НДР

Для обліку розрахунків з виконання НДР призначено субра­хунки:

•             351 «Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи»;

•             634 «Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті»;

•             635 «Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконан­ня роботи, що підлягають оплаті».

Кореспонденцію рахунків з обліку витрат на науково-дослідні роботи відображено в табл. 31.1.

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ВИТРАТ НА НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Надійшов аванс від замовника на виконання НДР

323

351

2

Перераховано співвиконавцям, залученим до виконання НДР за договорами

635

323

3

Оприбуткування спеціального обладнання для виконання НДР за господарсь­кими договорами (сума без ПДВ)

203

364, 631,632, 634, 635,675

Сума ПДВ:

-      якщо ПДВ не включеного до податкового кредиту

-      якщо ПДВ включено до податкового кредиту

823 641

364, 631,632, 634, 635,675

4

Передання спеціального обладнання зі складу в науковій підрозділ для вико­нання робіт за господарськими договорами

823

203

Водночас проводиться запис на позабалансовому рахунку

02

 

5

Прийняття виконаних робіт від співвиконавців

823

635

6

Оплата прямих видатків при виконанні НДР і конструкторських робіт за дого­ворами

823

301,323,362, 635

7

Видавання зі складу матеріалів та спеціального обладнання на виконання НДР за договорами

823

201,203,231, 234, 235, 238, 239

8

Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим виконанням НДР

823

661


Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

з/п

Дебет

Кредит

9

Нараховано ЄСВ

823

651 —654

10

Прийняття авансового звіту про витрачені підзвітні суми

823

362

11

Повернення на склад матеріалів, що не були використані у виробництві

201,203,231, 234, 235,238, 239

823

12

Здано замовникам виконаних НДР за вартістю, що передбачена в договорі

634

723

13

Здано виконані НДР замовнику (за актом)

 

 

 

собівартість виконаних робіт

723

823

 

договірна вартість робіт (без ПДВ)

634

723

 

на суму ПДВ з вартості робіт

634

641

14

Зараховано раніше одержаний аванс на виконання НДР у погашення заборго­ваності замовника

351

634

15

Оприбутковується вартість спеціального обладнання, що залишається в уста­нові після завершення НДР

 

 

 

- у складі основних засобів (з урахуванням зносу)

104,106,113

401,131

 

- у складі МШП

221

411

 

- у складі запасів

231,234

723

 

- одночасно списанням із позабалансового рахунку

 

02

16

Списуються витрати на НДР за договорами за закінченими і зданими роботами

432

823


Аналітичний облік витрат на НДР ведеться в картці обліку фак­тичних витрат на проведення НДР, яка складається за кожною НДР згідно з калькуляційними номенклатурами статей.

Аналітичний облік розрахунків із замовниками ведеться на кар­тках за кожним договором окремо.

Регістром синтетичного обліку розрахунків із замовниками є меморіальний ордер ф. 274 (бюджет).

Схему обліку витрат на виробництво НДР відображено на рис. 31.2.

32. Облік власного капіталу (склад та характеристика власного капіталу, облік фондів у необоротних активах, облік фондів у малоцінних та швидкозношуваних пред­метах, облік курсових різниць та результатів переоцінок)