Склад та характеристика власного капіталу

магниевый скраб beletage

Власний капітал бюджетних установ є основою для початку і продовження фінансово-господарської діяльності бюджетних уста­нов, оскільки:

1)              розмір власного капіталу визначає ступінь незалежності бю­джетних установ;

2)              власний капітал перебуває в розпорядженні бюджетних уста­нов необмежено довго й виконує, по суті, функцію довгостроково­го фінансування.

Власний капітал бюджетних установ складається із сум їхніх фондів і фінансових результатів діяльності за минулі бюджетні роки.

Завдання бухгалтерського обліку власного капіталу такі:

•                контроль за формуванням фондів за джерелами утворення і їх зменшенням за напрямками та причинами;

•                визначення результатів виконання кошторису за бюджетний

рік;

•                забезпечення різних рівнів управління інформацією про наяв­ність та рух власного капіталу.

Фонди бюджетних установ — це суми вкладень до фонду ос­новних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів з урахуванням зносу, а також суми вкладень до фонду МШП, термін яких не перевищує одного року.

Фінансовий результат діяльності за минулі бюджетні роки — це фінансовий результат виконання кошторису установи за минулий рік у частині загального і спеціального фондів.