Облік фондів у необоротних активах

Для обліку фондів бюджетних установ призначені пасивні фон­дові рахунки 40 «Фонд у необоротних активах» (субрахунок 401 «Фонд у необоротних активах за їхніми видами») і 41 «Фонд у ма­лоцінних і швидкозношуваних предметах» (субрахунок 411 «Фонд у малоцінних і швидкозношуваних предметах за їхніми видами»).

Для обліку фонду необоротних активах призначено пасивний рахунок 40 «Фонд у необоротних активах», характеристику субра­хунків якого відображено в табл. 32.1.

Таблиця 32.1

ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 40 «ФОНД У НЕОБОРОТНИХ АКТИВАХ»

з/п

Субрахунок

Характеристика субрахунку

номер

назва

1

401

Фонд у необоротних активах за їх видами

Обліковуються вкладення у фонд ос­новних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріаль