Облік курсових різниць та результатів переоцінок

Переоцінка — зміна оцінки вартості майна у зв'язку з матеріа­льним і моральним зносом, інфляцією, зміною цін.

Для обліку результатів переоцінок бюджетних установ при­значений пасивний рахунок 44 «Результати переоцінок», характе­ристика субрахунків якого відображено в табл. 32.4

ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 44 «РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕОЦІНОК»

Субрахунок

Характеристика субрахунку

з/п

номер

назва

1

441

Переоцінка ма­теріальних акти­вів

Застосовується для відображення ре­зультатів переоцінок матеріальних акти­вів

2

442

Інша переоцінка

Застосовується для відображення ре­зультатів переоцінки курсових різниць

Кореспонденцію рахунків з обліку результатів переоцінок відо­бражено в табл. 32.5

Таблиця 32.5

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕОЦІНОК

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків