Тема 10. Облік фондів

Облік фонду в необоротних активах. Обліково-економічна ха­рактеристика рахунку 40 «Фонд у необоротних активах». Основні бухгалтерські проведення. Побудова і порядок ведення меморіаль­ного ордера 9 «Накопичувальна відомість про вибуття та перемі­щення необоротних активів».

Облік фонду в малоцінних і швидкозношуваних предметах. 06- ліково-економічна характеристика 41 «Фонд у малоцінних і швид­козношуваних предметах». Основні бухгалтерські проведення. По­будова і порядок ведення меморіального ордера 10 «Накопичу­вальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швид­козношуваних предметів».