Тема 11. Облік результатів виконання кошторису

Облік результатів виконання кошторису за загальним і спеціа­льним фондами. Обліково-економічна характеристика рахунку 43 «Результати виконання кошторисів». Основні бухгалтерські прове­дення з обліку результатів виконання кошторису. Порядок запов­нення меморіального ордеру форми 274 (бюджет).