ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ З КУРСУ

1. Організаційно-правові засади діяльності бюджетних установ (визначення бюджетної системи України та її принципів, характеристика бюджетних установ та органі­зацій, функції та завдання бюджетних установ, правові засади створення бюджетних установ, порядок реоргані­зації та ліквідації бюджетних установ).