Суть і основи організації бухгалтерського обліку бюджетних установ

В Україні здійснюється державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Основними нормативними документами, відповідно до яких ор­ганізується облік у бюджетних установах, є Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI і Закон України «Про бухгалтер­ський облік та фінансову звітність» від 16.07.1999 № 996-XIV.

Бюджетним кодексом України регулюються відносини, що ви­никають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів та розгляду звітів про їх виконання, а Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» визначає право­ві засади організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні (рис. 2.10).

Плановий відділ

Ведення бухгалтерського обліку, здійснення контролю за вико­нанням кошторисів доходів і видатків, а також складання звітності в бюджетних установах покладається на бухгалтерію, яка є, як пра­вило, самостійною службою і має свою структуру (рис. 2.11).

 

 

Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

 

V \

1

 

У

Заступники головного бухгалтера

1

U

 

 

 

Фінансо­