Порядок отримання асигнувань із загального фонду бюджету : Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях : B-ko.com : Книги для студентів

Порядок отримання асигнувань із загального фонду бюджету

Порядок фінансування бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів Державного бюджету визначено «Порядком обслу­говування державного бюджету за видатками», затвердженого на­казом ДКУ від 25.05.2004 р. № 89.

Зокрема, цим Порядком визначаються основні положення щодо формування єдиної бази даних мережі розпорядників бюджетних коштів та організації роботи з проведення операцій із відкриття асигнувань за загальним фондом. З метою відокремлення інформа­ційних і грошових потоків вводиться нове поняття «відкриті асиг­нування» — право, надане головним розпорядникам бюджетних коштів та розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня, щодо розподілу виділених асигнувань загального та спеціального фондів державного бюджету підвідомчим установам (одержувачам бю­джетних коштів) та використання бюджетних асигнувань з ураху­ванням прийнятих бюджетних зобов'язань. Код коштів — деталізо­вана ознака напряму спрямування коштів державного бюджету (загальний фонд, спеціальний фонд у частині надходжень, які на­правляються на здійснення спеціальних видатків, плати за послуги, що надаються бюджетними установами, інші джерела власних над­ходжень бюджетних установ).

Виконання видатків державного бюджету та облік їх формуєть­ся під впливом функціонування органів Державного казначейства України щодо внутрішньої платіжної системи, яка передбачає по­слідовні етапи, схеми виконання яких відображено нарис. 4.3.

Порядок фінансування бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів визначено «Порядком казна­чейського обслуговування місцевих бюджетів», затвердженого на­казом ДКУ від 04.11.2002 р. № 205.