Синтетичний та аналітичний облік отриманих асигнувань

Первинними документами щодо отримання бюджетних асигну­вань є виписки з реєстраційних та особових рахунків з органів Державного казначейства України.

Облік доходів у розпорядників коштів відповідно до Плану ра­хунків бухгалтерського обліку бюджетних установ ведеться на па­сивному рахунку 70 «Доходи загального фонду», характеристика субрахунків якого наведено в табл. 4.1.

Таблиця 4.1

ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 70 «ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ»

Субрахунок

Характеристика субрахунку

з/п

номер

назва

1

701

Асигнування з держа­вного бюджету на утримання установи та інші заходи

Обліковують надходження, одержаних із загального фонду Державного бю­джету України на утримання бюджет­ної установи та інші заходи відповідно до кошторису доходів і видатків

2

702

Асигнування з місце­вого бюджету на утри­мання установи та інші заходи

Обліковують надходження, одержаних із загального фонду місцевого бюдже­ту на виконання заходів передбачених кошторисом доходів і видатків цієї установиУ кредит рахунку 70 записуються суми бюджетних коштів, що надійшли на видатки, передбачені кошторисом, згідно із затвер­дженим бюджетом. У дебет рахунку 70 записуються суми доходів, що списуються в кінці року на субрахунок 431.

Кредитовий залишок цих субрахунків протягом року показує суму асигнувань з бюджету наростаючим підсумком з початку ро­ку.Для обліку наявності та руху коштів загального фонду, які роз­міщають на рахунках органів ДКУ, використовують субрахунки рахунку 32 «Рахунки в