Види доходів спеціального фонду бюджетних установ

магниевый скраб beletage

Спеціальний фонд містить обсяг надходжень із спеціального фонду бюджету на конкретну мету та їх розподіл за повною еконо­мічною класифікацією видатків бюджету на здійснення відповід­них видатків згідно із законодавством, а також на реалізацію пріо­ритетних заходів, пов'язаних з виконанням установою основних функцій.

На рівні бюджетних установ доходами спеціального фонду бю­джетної установи є власні надходження бюджетних установ, які мають цільове спрямування та доходи за іншими надходженнями спеціального фонду (рис. 5.1).

Власні надходження бюджетних установ — кошти, отри­мані в установленому порядку бюджетними установами від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згід­но із законодавством та інших джерел власних надходжень бю­джетних установ.

Перелік груп власних надходжень бюджетних установ, вимоги щодо їхнього утворення та напрями використання встановлено ст. 13 Бюджетного кодексу України та Постановою Кабінету Міні­стрів України «Про затвердження переліку груп власних надхо­джень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямків використання» від І7.05.2002 р. № 659 (табл. 5.1).

ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

 

¥

 

¥

Власні надходження бюджетних установ

 

Інші кошти спеціального фонду бюджету


1 група

надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 2 група

інші джерела власних надходжень бюджетних установ

благодійні внески, гранти та дарунки

плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

кошти, які отримують бюджетні установи від підприємств, організацій чи фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів

надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

плата за оренду майна бюджетних установ

надходження бюджетних установ

від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право

Рис. 5.1. Види доходів спеціального фонду бюджетних установ

Інші кошти спеціального фонду бюджету — це фінансування бюджетних установ зі спеціального фонду бюджету відповідного рівня.