Облік касових та фактичних видатків, облік видатків загального та спеціального фондів

Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ не передбачено окремих рахунків для обліку касових видатків, оскіль­ки ці видатки збігаються з кредитом рахунку 32 «Рахунки в казна­чействі», характеристика субрахунків якого відображено в табл. 7.2

Таблиця 7.2

ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 32 «РАХУНКИ В КАЗНАЧЕЙСТВІ»

Субрахунок

Характеристика субрахунку

з/п

номер

назва

1

321

Реєстраційні рахунки

Обліковуються кошти, отримані із за­гального фонду бюджету на утриман­ня установи та на централізовані захо­ди відповідно до кошторису

2

322

Особові рахунки

Головними розпорядниками бюджет­них коштів та розпорядниками бю­джетних коштів нижчого рівня, які мають підвідомчі установи, облікову­ються кошти, призначені для переказів підвідомчим установам

Закінчення табл. 7.2

Субрахунок

Характеристика субрахунку