Порядок внесення змін до кошторисів

магниевый скраб beletage

Зміни до кошторису, плану асигнувань загального фонду бю­джету, плану надання кредитів із загального фонду бюджету та плану спеціального фонду, плану використання бюджетних коштів (крім плану використання бюджетних коштів одержувачів), помі­сячного плану використання бюджетних коштів вносяться у разі:

•               потреби у перерозподілі асигнувань розпорядника;

•               прийняття нормативного акта про передачу повноважень і бюджетних асигнувань одного розпорядника іншому;

•               прийняття рішення щодо розподілу нерозподілених бюджет­них асигнувань між розпорядниками;

•               необхідності збільшення видатків або надання кредитів з бю­джету спеціального фонду бюджету внаслідок перевищення надхо­джень до цього фонду з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок поточного бюджетного періоду, не використаних у по­передньому бюджетному періоді порівняно з надходженнями, ура­хованими у бюджеті на відповідний рік;

•               прийняття рішення щодо скорочення видатків або надання кредитів з бюджету загального фонду бюджету в цілому на рік;

•               прийняття рішення про зменшення бюджетних призначень головним розпорядникам на суму коштів, витрачених не за цільо­вим призначенням;

•               внесення змін до закону про Державний бюджет України (рі­шення про місцевий бюджет).

Зміни до спеціального фонду кошторису вносяться у разі, коли загальний обсяг фактичних надходжень до цього фонду разом з об­сягом залишків коштів на його рахунках на початок року буде бі­льший, ніж відповідні надходження, враховані у кошторисі на від­повідний рік. При цьому в спеціальному фонді кошторису уточнений обсяг видатків або надання кредитів з бюджету повинен дорівнювати сумі уточненого обсягу доходів і залишків коштів на початок року.

Зміни вносяться на підставі розрахунків з відповідним обґрун­туванням. У разі коли фактичний обсяг власних надходжень бю­джетних установ менший від планованих показників, врахованих у спеціальному фонді кошторису, розпорядники зобов'язані за три тижні до кінця бюджетного періоду внести зміни до спеціального фонду кошторису у частині зменшення надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду коштори­су у відповідному бюджетному періоді. Розпорядники упорядко­вують бюджетні зобов'язання з урахуванням внесених до спеціаль­ного фонду кошторису змін.

9. Облік грошових коштів у касі бюджетної установи (види готівкових форм розрахунків бюджетних установ; порядок надходження та використання готівкових коштів, використання бюджетними установами РРО, відобра­ження в обліку операцій в іноземній валюті, синтетичний та аналітичний облік касових операцій в національній та іноземній валюті, облік інших коштів).