Види готівкових форм розрахунків бюджетних установ

Грошові кошти бюджетні установи зберігають на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках в органах ДКУ. Але на прак­тиці виникає необхідність в розрахунках готівкою, наприклад при виплаті заробітної плати, допомоги з тимчасової втрати працездат­ності, стипендії, авансу на відрядження. Для цього бюджетні уста­нови можуть зберігати свої грошові кошти в касі.

Касові операції — операції, що пов'язані з прийманням і вида­чею готівки шляхом проведення розрахунків через касу установи (рис. 9.1).

--

Надходження готівки

 

 

Наявність готівки в касі

 

 

Витрачання готівки

—і

 

 

 

 

 

 

Заробітна плата працівників, грошове забезпечення

 

->•

3 реєстраційного (спеціального

 

Ліміт каси

 

 

<