ПЕРЕЛІК ТА ЗМІСТ ТЕМ З КУРСУ

1.              Основи побудови бухгалтерського обліку в бюджетних уста­новах

2.               Облік доходів і видатків

3.              Облік фінансово-розрахункових операцій в бюджетних уста­новах

4.               Облік розрахунків із заробітної плати, страхування і стипендій

5.              Облік матеріальних необоротних активів в бюджетних уста­новах

6.              Облік нематеріальних активів в бюджетних установах

7.              Облік запасів в бюджетних установах

8.              Облік виробничих витрат в бюджетних установах

9.              Облік власного капіталу бюджетних установ

10.                Облік фондів бюджетних установ

11.                Облік результатів виконання кошторису бюджетних установ

12.                Інвентаризації в системі бюджетних установ