Облік короткострокових векселів одержаних

Бюджетні установи мають право одержувати короткострокові векселі для оформлення грошового боргу за фактично одержані то­вари, роботи, послуги.

Порядок здійснення операцій з векселями регламентується За­коном України «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.2001 № 2374-III.

ПЕРЕЛІК ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ, ЯКІ МОЖНА ПРИДБАТИ ЗА ПОПЕРЕДНЬОЮ ОПЛАТОЮ

№ з/п

Термін

Найменування товарів, робіт і послуг

1

на строк не більше

робіт з капітального будівництва, капітального ремонту, реконструкції та реставрації, придбання основних засобів і житла;

 

трьох місяців:

науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;

 

 

робіт із створення, виготовлення літературних, художніх та інших творів;

 

 

товарів, робіт і послуг, що мають тривалий цикл виробництва (більше трьох місяців) та/або техні­чною специфікацією щодо яких встановлено спеціальні вимоги до технічних характеристик предмета закупівлі (процесу виробництва), які відрізняються від міжнародних або національних стандартів, норм та правил

 

 

програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних продуктів, інформаційних сис­тем та комплексів, баз даних) та робіт з його створення;