Облік розрахунків за податками і платежами бюджетних установ

Бюджетні установи у процесі виконання кошторисів виступа­ють платниками різних податків і зборів (обов'язкових платежів).

Основним податковим документом, що регулює відносини у сфері справляння податків і зборів є Податковий кодекс України від 02.12.2010 p. № 2755-VI (далі — ПКУ), який визначає не лише загальні правила адміністрування податків і зборів (заповнення та подання податкової звітності, сплати податкових зобов'язань, про­ведення перевірок, облік платників податків, а також притягнення до відповідальності та застосування штрафних санкцій за пору­шення податкового законодавства), а й види податків, зборів (обов'язкових платежів) та порядок їх справляння.

Структуру системи оподаткування бюджетних установ відо­бражено нарис. 14.3.

Ставки податків відображено в табл. 14.14.

Первинними документами для нарахування податків та платежів є розрахунки з бухгалтерії, розрахунки з ПДВ — подат­кові накладні.

Первинними документами щодо сплати податків та платежів є виписки з реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунків ор­ганів ДКУ.

СТАВКИ ПОДАТКІВ

з/п

Платники податку

Об'єкт оподаткування

Ставки податку

Пункт, підпункт розділ ПКУ

Податок на прибуток

1

Бюджетні установи, за­реєстровані як неприбуткові організації

доходи від неосновної діяльності

з 01.04.2011 по 31.12.2011 вклю­чно — 23 %;

з 01.01.2012 по 31.12.2012 вклю­чно—21 %;

з 01.01.2013 по 31.12.2013 вклю­чно—19%;

3 01.01.2014 року — 16%.

п. п. 14.1.121, п. 152.6, ст. 157 п. 10 розділу XIX

Податок на доходи фізичних осіб

2

Працівники бюджетних установ

доходи, одержані, у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, ін­ших заохоч