Збір за користування радіочастотним ресурсом України —

магниевый скраб beletage

загальнодержавний збір, який справляється як плата за користуван­ня радіочастотним ресурсом України.

Платниками збору є загальні користувачі радіочастотного ре­сурсу України, визначені законодавством про радіочастотний ре­сурс, які користуються радіочастотним ресурсом України в межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування на підставі:

•               ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України;

•               ліцензії на мовлення та дозволу на експлуатацію радіоелект­ронного засобу та випромінювального пристрою;

•              дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випро­мінювального пристрою, отриманого на підставі договору з влас­ником ліцензії на мовлення;

•              дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випро­мінювального пристрою.

Збір за спеціальне використання води — загальнодержавний збір, який справляється водокористувачами, які повністю утриму­ються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, вико­ристовують обсяги води для господарської діяльності, направленої на отримання доходу у грошовій, матеріальній чи нематеріальній формах, збір обчислюється на загальних підставах з усього обсягу використаної води з урахуванням обсягу втрат води в їх системах постачання.

Ставки податків відображено в табл. 15.6.