Синтетичний та аналітичний облік податків та платежів

Первинними документами для нарахування податків та платежів є розрахунки з бухгалтерії, розрахунки з ПДВ — подат­кові накладні.

Первинними документами щодо сплати податків та плате­жів є виписки з реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахун­ків органів ДКУ.

СТАВКИ ПОДАТКІВ

з/п

Платники податку

Об'єкт оподаткування

Ставки податку

Пункт, підпункт розділ ПКУ

Податок на прибуток

1

Бюджетні устано­ви, зареєстровані як неприбуткові організації

доходи від неосновної ді­яльності

з 01.04.2011 по 31.12.2011 включно-23 %; з 01.01.2012 по 31.12.2012 включно-21 %; з 01.01.2013 по 31.12.2013 включно-19 %; 3 01.01.2014 року—16%.

п. п. 14.1.121, п. 152.6, ст. 157 п. 10 розділу XIX

Податок на доходи фізичних осіб

2

Працівники бю­джетних установ

доходи, одержані, у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати,

15 %— у розмірі, що за звітний подат­ковий місяць не перевищує 10-тикратний розмір МЗП

абз. 1 п. 167.1 Розді­лу IV

 

 

інших за