Позабалансовий облік бланків суворої звітності

Згідно з Правилами виготовлення бланків цінних паперів i до­кументів суворого обліку, затвердженими спільним наказом МФУ, СБУ i МВС України від 25.11, 15.11, 24.11.93 № 98/118/740, до бланків документів суворої звітності належать:

•                бланки суворого обліку, що перебувають на зберіганні i вида­ються в підзвіт (паспорт, свідоцтва про народження, одруження i ро­зірвання шлюбу, зміну прізвища, імені, по батькові; трудова книжка i вкладиш до неї; посвідчення водія, службове, військове, ветеранів, інвалідів; дипломи про освіту, присвоєння звання; пенсійна книжка; пенсійні листки, листки тимчасової непрацездатності);

•                проїзні документи (квитки на проїзд у залізничному, морсь­кому, річковому і повітряному транспорті; документи на переве­зення вант