Позабалансовий облік бланків суворої звітності

Згідно з Правилами виготовлення бланків цінних паперів i до­кументів суворого обліку, затвердженими спільним наказом МФУ, СБУ i МВС України від 25.11, 15.11, 24.11.93 № 98/118/740, до бланків документів суворої звітності належать:

•                бланки суворого обліку, що перебувають на зберіганні i вида­ються в підзвіт (паспорт, свідоцтва про народження, одруження i ро­зірвання шлюбу, зміну прізвища, імені, по батькові; трудова книжка i вкладиш до неї; посвідчення водія, службове, військове, ветеранів, інвалідів; дипломи про освіту, присвоєння звання; пенсійна книжка; пенсійні листки, листки тимчасової непрацездатності);

•                проїзні документи (квитки на проїзд у залізничному, морсь­кому, річковому і повітряному транспорті; документи на переве­зення вантажів; військові проїзні документи);

•                знаки поштової оплати (поштові марки, конверти з марками, листівки з марками);

•                документи, що обслуговують грошовий обіг (книжки ощадні, чекові, депозитні); чеки грошові, майнові, розрахункові; бланки фі­нансування, страхування; акредитиви; марки податкові, митні; до­віреності на видачу коштів, пенсій, майна; сертифікати якості, на право вивезення та ввезення; поліси страхування; ліцензії;

•                бланки білетів тиражних та миттєвих лотерей;

•                путівки, отримані безоплатно від громадських, профспілкових та інших організацій тощо.

Бланки суворої звітності також може бути передбачено іншими документами, затвердженими міністерствами та іншими централь­ними органами виконавчої влади. Так, бланки медичних книжок затверджені наказом МОЗ України від 11.03. 1998 р. № 66 «Про за­твердження форми первинного обліку 1-ОМК та Інструкції щодо порядку її ведення». Типові форми первинного обліку бланків су­ворої звітності затверджені наказом Мінстату України від 11.03.96 р. № 67 «Про затвердження типових форм первинного об­ліку бланків суворої звітності».

Документація бланків суворої звітності відображено в табл. 16.8

Таблиця 16.8

ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ БЛАНКІВ СУВОРОЇ ЗВІТНОСТІ

з/п

Форма документа

Назва документа

1

СЗ-1

Прибутково-видаткова накладна на бланки суворої зві­тності

2

СЗ-2

Прибутково-видаткова книга з обліку бланків суворої звітності