Облік використання робочого часу працівників бюджетних установ

магниевый скраб beletage

Правильність розрахунку заробітної плати залежить від обліку відпрацьованого часу працівника.

Робочим часом вважається період (періоди, якщо між ними ви­никали розриви), коли працівник відповідно до трудового договору і правил внутрішнього розпорядку виконує свої трудові обов'язки.

Основні показники, що характеризують робочий час працівни­ків бюджетних установ і режим їхньої роботи наведено на рис. 17.1.

Основним джерелом інформації про використання робочого ча­су в бюджетних установах є дані табельного обліку. У разі потреби проводять «фотографії» робочого дня, хронометражні спостере­ження та інші заходи одночасного обстеження.

Табель використання робочого часу (ф. П-5) являє собою спеціальний іменний список працівників структурного підрозділу установи чи організації, призначений для фіксації інформації про використання робочого часу працівників в розрізі структурного підрозділу, табельного номеру посади за днями місяця.

Облік виходів на роботу й часу залишення її в табелі викорис­тання робочого часу можна вести двома способами:

•                  відмічати всіх, хто вийшов, не вийшов на роботу, а також фі­ксувати запізнення, понаднормові години;

•                  реєструвати лише відхилення від нормального використання робочого часу (невиходу, запізнення, понаднормовані роботи).

Табель використання робочого часу (ф. П-5) відкривають щомісячно за 2—3 дні до початку розрахункового періоду на під­ставі табеля використання робочого часу за минулий місяць із за­значенням прізвище, ім'я, по батькові, статтю, табельного номеру кожного працівника.

Схему руху обліку використання робочого часу працівників бюджетних установ відображено нарис. 17.2.