Оцінка необоротних активів бюджетних установ

магниевый скраб beletage

У бухгалтерському обліку вартість, за якою відображаються не­оборотні активи, розподіляється на вартість відображену на рис. 23.2:

•               первісна вартість необоротних активів — це вартість, що істо­рично склалася, тобто собівартість за фактичними витратами на їх придбання, спорудження та виготовлення.

•               балансова (залишкова) вартість необоротних активів — це пе­рвісна вартість за вирахуванням суми нарахованого зносу.

•              відновлювальна вартість необоротних активів — це первісна вартість, змінена після переоцінки.

Необоротні активи, залучаючись до господарського процесу бюджетних установ, проходять у цьому процесі всі етапи руху (рис. 23.3).