Облік відновлення основних засобів

Ремонт основних засобів — це комплекс заходів, спрямованих на підтримання діючих об'єктів у працездатному стані, зберігаючи якості, притаманні об'єкту під час введення в експлуатацію (табл. 24.7).

Таблиця 24.7

ГРУПУВАННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ

з/п

Ознаки ремонтних робіт

Групи ремонтних робіт

1

За способом здійснення ремонту

        господарський;

•        підрядний;

2

За обсягом і характером виконуваних ремонтних робіт

        поточні;

•        капітальні

Поточні ремонти можуть виконуватися декілька разів на рік, а капітальні як правило, не частіше ніж один раз на рік (або й рідше). Під час поточного ремонту замінюють окремі деталі без розбиран­ня