Синтетичний та аналітичний облік операцій з нематеріальними активами

Для обліку нематеріальних активів Планом рахунків бухгалтер­ського обліку бюджетних установ призначений рахунок 12 «Нема­теріальні активи», характеристику субрахунків якого відображено в табл. 25.2.

Таблиця 25.2

ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 12 «НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ»

Субрахунок

Характеристика субрахунку

з/п

Номер

назва

1

121

Авторські та суміжні з ни­ми права

Обліковуються авторське право та суміжні з ним права установи (право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні про­грами, програми для електронно- обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відео­грами, передачі (програми) організацій мо­влення тощо)

2

122

Інші нематері­альні активи

Обліковуються інші нематеріальні активи з розподілом за такими групами:

1)       права користування природними ресур­сами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геоло­гічною та іншою інформацією про природ­не середовище тощо);

2)       права користування майном (право ко­ристування земельною ділянкою, право ко­ристування будівлею, право на оренду приміщень тощо);

3)      права на знаки для товарів і послуг (то­варні знаки, торгові марки, фірмові назви тощо);