Облікова реєстрація запасів

магниевый скраб beletage

За результатами кожного місяця операції з обліку, переміщення та вибуття запасів у накопичувальні відомості групують меморіальні ор­дери, форми та порядок застосування яких установлені наказом ДКУ від 27.07.2000 № 68 «Про затвердження Інструкції про форми меморі­альних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання».

Регістри бухгалтерського обліку запасів відображено в табл. 26.3.

Таблиця 26.3 РЕГІСТРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗАПАСІВ

з/п

Назва меморіального ордеру

Характеристика форми

1

Меморіальний ордер № 4 ф. 408 (бюджет) «Накопичу­вальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами»

Використовується для обліку над­ходження запасів, придбаних шля­хом попередньої оплати

2

Меморіальний ордер № 6 ф. 409 (бюджет) «Накопичу­вальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами»

Використовується для обліку над­ходження запасів, придбаних після оплати

3

Меморіальний ордер № 7 ф. 411 (бюджет) «Накопичу­вальна відомість за розрахунками в порядку планових платежів»

Використовується для обліку над­ходження запасів, придбаних в по­рядку планових платежів

4

Меморіальний ордер № 8 ф. 396 (бюджет) «Накопичу­вальна відомість за розрахунками з підзвітними особами»

Використовується для обліку над­ходження запасів, придбаних під­звітними особами

5

Меморіальний ордер № 10 ф. 439 (бюджет) «Накопичу­вальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів»

Використовується для обліку ви­буття та переміщення до інших установ, організацій та матеріально відповідальних осіб малоцінних та швидкозношуваних предметів

6

Меморіальний ордер № 11 ф. 398 (бюджет) «Зведення накопичу вальних відомостей про надходження продуктів хар­чування»

Використовується для обліку над­ходження продуктів харчування окремо за кожною матеріально від­повідальною особою (обслуговую­чою установою)

7

Меморіальний ордер № 12 ф. 411 (бюджет) «Зведення накопичувальних відомостей про витрачання продуктів харчуван­ня»

Використовується для обліку ви­трачання продуктів харчування окремо за кожною матеріально від­повідальною особою (обслуговую­чою установою)

з/п

Назва меморіального ордеру

Характеристика форми

8

Меморіальний ордер № 13 ф. 396 (бюджет) «Накопичу­вальна відомість витрачання ма­теріалів»

Використовується для обліку опе­рацій про витрачання матеріалів, крім продуктів харчування

9

Меморіальний ордер ф. 274 (бюджет)

Використовується для обліку опе­рацій з безоплатного (гуманітарно­го) отримання запасів та внутріві­домчої передачі їх в межах головного розпорядника коштів