Аналітичний і синтетичний облік запасів

Для обліку наявності та руху запасів призначені активні рахун­ки класу 2 «Запаси» Плану рахунків бухгалтерського обліку бю­джетних установ відображені на рис. 26.1.

Для визначення економічної змісту асигнувань, що виділяються з бюджету на придбання запасів застосовується економічна класи­фікація видатків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» (табл. 26.4).

27. Облік запасів бюджетних установ (облік надхо­дження запасів, складський облік запасів на складах та його зв'язок із обліком в бухгалтерії, облік вибуття за­пасів).