Облік надходження запасів

Запаси надходять до бюджетних установ унаслідок:

•                 придбання за кошти загального і спеціального фондів у межах кошторисних призначень за проведенням процедури закупівель в результаті проведення торгів (конкурсних торгів) відповідно до вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (від 01.06.2010 p. № 2289-VI) за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень;

•                внутрівідомчої передачі;

•                отримання гуманітарної допомоги;

•                надходження у вигляді готової продукції виробництва;

•                отримання в результаті демонтажу необоротних активів.

КЛАС 2 «ЗАПАСИ»

Активні рахунки

№ 22 Малоцінні та шв ид козношув ані предмети

№ 20 Виробничі запаси

№ 201 Сировина і матеріали

№ 202 Обладнання, конструкції та деталі до установки

№ 203 Спецобладнання для науково-дослідних робіт за господарськими договорами

№ 204 Будівельні матеріали

№ 205 Інші виробничі запаси

№ 21 Тварини на вирощуванні та відгодівлі

 

 

№ 211 Молодняк тварин на вирощуванні

 

№ 212 Тварини на відгодівлі

 

№ 213 Птиця

> 

№214 Звірі

 

№215 Кролі

>