Облік надходження запасів

магниевый скраб beletage

Запаси надходять до бюджетних установ унаслідок:

•                 придбання за кошти загального і спеціального фондів у межах кошторисних призначень за проведенням процедури закупівель в результаті проведення торгів (конкурсних торгів) відповідно до вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (від 01.06.2010 p. № 2289-VI) за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень;

•                внутрівідомчої передачі;

•                отримання гуманітарної допомоги;

•                надходження у вигляді готової продукції виробництва;

•                отримання в результаті демонтажу необоротних активів.

КЛАС 2 «ЗАПАСИ»

Активні рахунки

№ 22 Малоцінні та шв ид козношув ані предмети

№ 20 Виробничі запаси

№ 201 Сировина і матеріали

№ 202 Обладнання, конструкції та деталі до установки

№ 203 Спецобладнання для науково-дослідних робіт за господарськими договорами

№ 204 Будівельні матеріали

№ 205 Інші виробничі запаси

№ 21 Тварини на вирощуванні та відгодівлі

 

 

№ 211 Молодняк тварин на вирощуванні

 

№ 212 Тварини на відгодівлі

 

№ 213 Птиця

> 

№214 Звірі

 

№215 Кролі

> 

№ 216 Сім'ї бджіл

 

№ 217 Доросла худоба, вибракувана з основного стада

 

№ 218 Худоба, прийнята від населення для реалізації

№ 221 Малоцінні та швидкозношувані предмети, що перебувають на складі та в експлуатації

№ 222 Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального призначення

№ 23 Матеріали і продукти харчування

 

 

№ 231 Матеріали для навчальних, наукових та інших цілей

 

№ 232 Продукти харчування

 

№ 233 Медикаменти і перев'язувальні засоби

 

№ 234 Господарські матеріали і канцелярське приладдя

 

№ 235 Пальне, паливні і мастильні матеріали

 

№ 236 Тара

 

№ 237 Матеріали в дорозі

 

№ 238 Запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання

 

№ 239 Інші матеріали


Рис. 26.1. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку запасів

ЕКОНОМІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДАТКІВ ЗАПАСІВ

КЕКВ

Назва статті витрат

Характеристика статті витрат

1131

Предмети, матеріали, обладнання та інвен­тар, у тому числі м'який інвентар та об­мундирування

Обліковується:

а) придбання канцелярського, креслярського, письмового приладдя, пакувального матеріалу, па­перу, картону, вітальних листівок, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції;

б) придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв, посвідчень, грамот, класних журналів, бухгалтерських, статистичних та інших бланків; рекламних буклетів, візитних карток, запро­шень, мап, схем, макетів, плакатів, медалей, нагрудних знаків, печаток і штампів, стендів;

в) придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань, придбання та ви­готовлення підручників та книг (крім бібліотечних фондів);

г) придбання аптечок та їх поповнення (у т. ч. дорожніх), якщо установа (організація) не має медичного кабінету чи пункту, а також видатки на придбання медикаментів, медичних матеріалів, медичного ін­вентарю, які використовуються медичними навчальними закладами у навчальному процесі;

ґ) придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для гос­подарської діяльності, а також для благоустрою території;

д) придбання малоцінних предметів (фізкультурного та спортивного інвентарю, велосипедів, калькуляторів, іграшок для дитячих установ);

е) придбання та виготовлення меблів (столів, стільців, шаф, тумбочок тощо), жалюзі, ролетів, металевих Ґрат, віконних та дверних блоків;

с) придбання комплектувальних і дрібних деталей для ремонту виробничого та невиробничого облад­нання, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки (кабельних коробів- кабелеводів, монтажних та комутаційних панелей, розеток, конекгорів — з'єднувачів, дискет, магніт­них стрічок, оптичних дисків, картриджів, тонерів), пасивного мережевого обладнання;

ж) придбання води, мінеральної води за відсутності їдальні в установі (крім мінеральної води для лікувальних цілей); цигарок (якщо таке придбання передбачено відповідними нормативно- правовими актами);

з) придбання хімікатів, біопрепаратів, насіння, придбання добрив (у т. ч. для НДР, наукових ці­лей та навчального процесу);

и) придбання квіткової продукції, квітів для оформлення клумб, декоративних насаджень, одно­літніх озеленювальних насаджень, рослин (крім багаторічних насаджень), саджанців для багато­річних насаджень віком до 1 року, які не передбачають придбання необоротних активів, Грунту для клумб тощо;

і) придбання тварин для вирощування та відгодівлі, для станцій переливання крові, науково- дослідних установ тощо; придбання корму для тварин, а також інвентарю для їх утримання; ї) придбання сувенірів, подарунків (у т. ч. новорічних);

OJ

Закінчення табл. 26.4

КЕКВ

Назва статті витрат

Характеристика статті витрат

1131

Предмети, матеріали, обладнання та інвен­тар, у тому числі м'який інвентар та об­мундирування

й) придбання та виготовлення білизни (у т. ч. постільної білизни), рушників, спецодягу (незале­жно від його вартості),

усіх видів обмундирування, спортивної форми (у т. ч. спортивне взуття), захисного одягу, захис­ного та спеціального взуття, одягу та м'якого інвентарю дітям-сиротам і дітям, позбавленим ба­тьківського піклування, виплата компенсацій за одяг, взуття, обмундирування тощо відповідно до законодавства; придбання тканин, фурнітури для оздоблення форменого одягу (Ґудзиків, пряжок, кокард, нарукавних знаків тощо); придбання чохлів на спортінвентар, штор та занавісок, килимів та килимових доріжок, матраців;

к) придбання пально-мастильних матеріалів (у т. ч. для транспортних засобів спеціального при­значення), талонів, «смарт-карт»;

л) придбання запчастин до транспортних засобів, придбання чохлів для автомобілів, державних номерних знаків, вогнегасників, автомагнітол для всіх видів транспортних засобів та інших ком­плектуючих; придбання охоронної сигналізації, засобів голосового та світлового оповіщення для транспортних засобів;

м) придбання посуду, термосів, фляг, шоломів, засобів індивідуального захисту, наручників тощо;

н) придбання боєприпасів для установ і організацій, які відповідно до законодавства мають пра­во на їх придбання

1132

Медикаменти та пе­рев'язувальні матеріали

Обліковується:

а) придбання медикаментів, аптечок (у т. ч. дорожніх) і їх поповнення за наявності медичного кабінету чи пункту, медиковідновлювальних засобів, бактеріологічних препаратів, ендопротезів, діагностичних тестів та перев'язувальних матеріалів для лікувально-профілактичних і лікуваль- но-ветеринарних закладів, а також для будинків-інтернатів, санаторіїв, профілакторіїв тощо;

б) придбання мінеральної води для лікувальних цілей, вітамінів, вакцини, сироватки, дезінфек­ційних засобів, плівки для рентгенівських знімків, матеріалів для проведення аналізів, крові для переливання, медичного інвентарю (термометри, ланцети, пінцети, голки, шприци, супінатори та інше медичне обладнання, яке не береться на облік як основні засоби), слухових апаратів, окуля­рів, кардіостимуляторів, протезів суглобів та інших протезів незалежно від їх вартості, придбан­ня і встановлення яких здійснюються за рахунок бюджетних коштів, оплата донорів;

OJ 'Jl 'Jl

 

 

в) придбання ліків (у т. ч. витрати на оплату ліків за пільговими рецептами у випадках, передба­чених законодавством, якщо ці видатки здійснює медичний заклад);

ґ) придбання вакцини для тварин.

1133

Продукти харчування

Обліковується:

б)  придбання продуктів харчування для лікувально-профілактичних закладів, будинків- інтернатів, загальноосвітніх навчальних закладів, дитячих будинків, дитячих дошкільних уста­нов, профтехучилищ, вищих закладів освіти та інших установ (організацій) згідно з законодавст­вом;

в) придбання продуктів харчування для контингентів військовослужбовців, послуги з організації харчування особового складу контингентів військовослужбовців за стаціонарних та польових умов;

г) придбання продуктів харчування для безкоштовного дитячого харчування дітей до 2 років з малозабезпечених сімей;

ґ) придбання продуктів харчування для спецхарчування осіб, які працюють у шкідливих умовах: продовольчі пайки;

д) компенсаційні виплати за всі види харчування, передбачені законодавством (у т. ч. оплата на­борів харчування донорам).


За результатами проведених торгів (конкурсних торгів) бюдже­тна установа визначає переможця, який набуває статусу фактично­го постачальника (виконавця). Із зазначеним суб'єктом господарю­вання замовник (бюджетна установа, що проводила торги) укладає договір про закупівлю, відповідно до якого здійснюється постачан­ня матеріальних цінностей.

Запаси, що надійшли до бюджетної установи як гуманітарна до­помога, приймаються створеною наказом керівника установи комі­сією з обов'язковою участю представника бухгалтерії та вищої ор­ганізації. Приймання цінностей відбувається в присутності матеріально відповідальних осіб, які отримають ці цінності для зберігання. Факт приймання підтверджується складанням акта, який підписується членами комісії та передається на склад разом з матеріальними цінностями. Надходження готової продукції від ви­робничих (навчальних) майстерень та сільськогосподарських під­собних (навчальних) господарств, а також матеріалів від заготівлі та переробки оформлюється актом, який затверджує керівник уста­нови.

Факт отримання матеріалів супроводжується документуванням інформації щодо зазначеної операції. Для фіксування цієї інформа­ції передбачено пакет документів, склад яких та порядок заповнен­ня визначається Інструкцією про складання типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ, затвердженою Наказом ДКУ від 18.12.2000 № 130 та Інструкцією про складання типових форм первинних облікових документів з обліку сировини і матеріалів, за­твердженою Наказом Мінстат України від 21.06.96 № 193.

Для обліку запасів бюджетними установами застосовуються ра­хунки класу 2 «Запаси», характеристика субрахунків до яких відо­бражено в табл. 27.1.

На суму придбаних запасів дебетується субрахунки рахунків 20, 21, 23 і кредитується відповідний субрахунок класів 3 «Кошти, розрахунки та інші активи» або 6 «Поточні зобов'язання».

ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО КЛАСУ 2 «ЗАПАСИ»

Субрахунок

Характеристика субрахунку

з/п

номер

назва

рахунок 20 «Виробничі запаси»

1

201

Сировина і матеріали

Обліковують сировину та матеріали короткотермінового використання для науково-дослідних робіт та капітального будівництва

2

202

Обладнання, конструкції і деталі до установки

Обліковують будівельні конструкції і деталі, зокрема:металеві, залізобе­тонні і дерев'яні конструкції, блоки і збірні частини будівель і споруд; збі­рні елементи; обладнання для опалювальної, вентиляційної, санітарно- технічної системи (опалювальні котли, радіатори і т. ін.). На цьому субра­хунку також обліковуються вітчизняне та імпортне обладнання, що потре­бує монтажу і призначене для встановлення, та інші матеріальні цінності, необхідні для будівництва. До обладнання, яке потребує монтажу, нале­жить таке, що може бути введено в дію тільки після зібрання його частин і прикріплення до фундаменту або опор будівель і споруд, а також комплек­ти запасних частин такого обладнання. До складу обладнання включається і контрольно-вимірювальна апаратура або інші прилади, призначені для монтажу в складі встановленого обладнання

3

203

Спец обладнання для нау- ково-дослідних робіт за господарськими догово­рами

У науково-дослідних установах і вищих навчальних закладах обліковується спецобладнання, придбане для виконання науково-дослідних робіт за гос­подарським договорами за конкретною темою замовника з метою подаль­шої передачі його до наукового підрозділу

Продовження табл. 27.1

Субрахунок

Характеристика субрахунку

з/п

номер

назва

4

204

Будівельні матеріали

Обліковуються будівельні матеріали, що придбані за рахунок коштів, при­значених на капітальне будівництво, і використовуються в процесі будіве­льних та монтажних робіт.

До будівельних матеріалів належать:

1)      силікатні матеріали (цемент, пісок, гравій, вапно, камінь, цегла, черепи­ця); лісові матеріали (ліс круглий, пиломатеріали, фанера і т. ін.); будівель­ний метал (залізо, жерсть, сталь, цинк листовий і т. ін.); металовироби (цвяхи, гайки, болти, залізні вироби і т. ін.);

2)      санітарно-технічні матеріали (крани, муфти, трійники і т. ін.); електроте­хнічні матеріали (кабель, лампи, патрони, ролики, шнур, провід, запобіж­ники, ізолятори тощо); хімічно-москательні (фарба, оліфа, толь і т. ін.) та інші аналогічні матеріали.

На цьому субрахунку в підсобних сільських господарствах обліковується посадковий матеріал, придбаний за рахунок капітальних вкладень для за­кладення садів, ягідників, виноградників тощо

5

205

Інші матеріали

Обліковують усі інші запаси, які використовуються для науково-дослідних робіт за господарськими договорами та капітального будівництва і не ввійшли в субрахунки 201 — 204

рахунок 21 «Тварини на вирощуванні і відгодівлі»

1

211

Молодняк тварин на ви­рощуванні

Ведеться облік наявності, надходження і вибуття молодняка тварин на ви­рощуванні за групами:

1) велика рогата худоба, телички (за роками народження); бички (за роками народження); нетелі, корови

первістки для реалізації;

 

 

 

2)       свині: поросята до двох місяців (до відлучки від матки); поросята від двох до чотирьох місяців; ремонтні свинки; ремонтні кабанчики; свиномат­ки, що перевіряються; молодняк свиней на відгодівлі;

3)      вівці і молодняк народження поточного року; молодняк народження ми­нулих років і ярки (до переведення в основне стадо). Облік за кожною гру­пою ведеться окремо за рунами: тонкорунні, напівтонкорунні, напівгрубо- вовняні, грубововняні;

4)      кози: молодняк народження поточного року; молодняк народження ми­нулого року;

5)      коні: молодняк робочих коней (за роками народження і статтю); молод­няк племінних коней (за роками народження і статтю).

Молодняк племінних тварин усіх видів обліковується також за породами

2

212

Тварини на відгодівлі

Ведеться облік наявності, надходження і вибуття дорослої худоби, переве­деної з основного стада на відгодівлю і нагул за видами худоби: велика ро­гата худоба на відгодівлі і нагулі; свині на відгодівлі; вівці на нагулі та від­годівлі; кози на нагулі та відгодівлі

3

213

Птиця

Ведеться облік наявності, надходження і вибуття птиці, як молодняку, так і дорослої, за такими обліковими групами:

1)      кури яєчного напрямку: молодняк; маточне стадо несучок; промислове стадо несучок; ремонтний молодняк;

2)      кури м'ясного напрямку: молодняк; м'ясні курчата (бройлери); маточне стадо;

3)      качки: молодняк; доросле стадо;

4)      гуси: молодняк; доросле стадо;

5)     індики: молодняк; доросле стадо;

6)     цесарки: молодняк; доросле стадо;

7)     перепілки: молодняк; доросле стадо

4

214

Звірі

Обліковується наявності, надходження і вибуття хутрових звірів за видами, за молодняком і основним стадом

5

215

Кролі

Обліковується наявності, надходження та вибуття кролів за породами, окремо молодняка і основного стада

Закінчення табл. 27.1

Субрахунок

Характеристика субрахунку

з/п

номер

назва

6

216

Сім'ї бджіл

Обліковується наявності, надходження і вибуття бджолиних сімей за кіль­кістю сімей, їх вартістю в цілому на пасіці

7

217

Доросла худоба, вибраку- вана з основного стада

Ведеться облік поголів'я і балансової вартості вибракуваних і реалізованих або забитих на м'ясо в господарстві без відгодівлі продуктивних тварин і робочої худоби за видами

8

218

Худоба, прийнята від на­селення для реалізації

Ведеться облік руху тварин за видами, прийнятих від населення для реалі­зації

рахунок 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

1

221

Малоцінні та швидкозно- шу-вані предмети, що пе­ребувають на складі і в експлуатації

Обліковують наявність та рух малоцінних та швидкозношуваних предме­тів, термін експлуатації яких не перевищує один рік

2

222

Малоцінні та швидкозно­шувані предмети спеціа­льного призначення

Ведеться облік малоцінних та швидкозношуваних предметів спеціального призначення, що мають специфічне призначення і обмежене короткотермі­нове застосування в окремих галузях

рахунок 23 «Матеріали і продукти харчування»

1

231

Матеріали для учбових, наукових та інших цілей

Обліковують реактиви і хімікати, скло і хімпосуд, метали, електроматеріа- ли і радіоматеріали, радіолампи, фотоприладдя, папір призначений на ви­дання навчальних програм, посібників та наукових робіт, піддослідні тва­рини та інші матеріали для навчальної мети і науково-дослідних робіт, а також дорогоцінні та інші метали для протезування

2

232

Продукти харчування

Обліковують продукти харчування в установах, у кошторисах яких перед­бачені асигнування за кодом економічної класифікації видатків 1133 «Про­дукти харчування»

3

233

Медикаменти і пе­рев'язувальні засоби

Обліковують медикаменти, компоненти, бактерицидні препарати, сироват­ки, вакцини, кров та перев'язувальні засоби в лікарнях, лікувально- профілактичних, лікувально-ветеринарних та інших закладах, у коштори­сах яких передбачені асигнування за кодом 1132 економічної класифікації видатків «Медикаменти та перев'язувальні матеріали». На цьому субрахун­ку також обліковуються допоміжні та аптекарські матеріали в лікувальних закладах, які мають свої аптеки

4

234

Господарські матеріали і канцелярське приладдя

Обліковують господарські матеріали, що використовуються для поточних потреб установ (електричні лампи, мило, щітки та ін.), будівельні матеріали для поточного ремонту. Тут обліковуються медикаменти і перев'язувальні засоби установ, у кошторисах яких асигнування на цю мету передбачають­ся за КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»

5

235

Паливо, горючі і мастиль­ні матеріали

Обліковують всі види палива, пального і мастильних матеріалів, що знахо­дяться на складах або в коморах (дрова, вугілля, торф, бензин, гас, мазут, автол і т. ін.), а також безпосередньо у MBO

6

236

Тара

Обліковується поворотна тара, обмінна тара (бочки, бідони, ящики, банки скляні, пляшки і т. ін.), як порожня, так і та, що вміщує матеріальні цінності

7

237

Матеріали в дорозі

Обліковують матеріали, оплачені установами за поставками, які не надійш­ли до кінця місяця на склад і за якими надійшли транспортні документи, а також матеріали, одержані на склади груп централізованого постачання і не розподілені за установами. При надходженні матеріалів вони розписуються за субрахунками

8

238

Запасні частини до транс­портних засобів, машин і обладнання

Обліковують запасні частини, призначені для ремонту та заміни спрацьо­ваних частин машин (медичних, електронно-обчислювальних та ін.), обла­днання, тракторів, комбайнів, транспортних засобів (мотори, автомобільні шини, включаючи покришки, камери й обідні стрічки тощо), незалежно від їх вартості

9

239

Інші матеріали

Обліковується сіно, овес, інші види кормів та фуражу для худоби та інших тварин, а також насіння, добрива та інші матеріали


Кореспонденцію рахунків з обліку надходження запасів відо­бражено в табл. 27.2.

Таблиця 27.2

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ НАДХОДЖЕННЯ ЗАПАСІВ

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

з/п

Дебет

Кредит

1

Оприбутковано запаси (вартість без ПДВ)

•        що сплачені в порядку планових платежів

•        придбані підзвітною особою

•        що сплачені шляхом попередньої оплати

•        що сплачені після їх отримання

20, 21, 23

361                

362                364 675

2

Сума ПДВ з запасів, придбаних

 

 

 

за рахунок коштів загального фонду

801, 802

 

 

за рахунок коштів спеціального фонду: якщо ПДВ не включеного до податкового кре­диту:

якщо ПДВ включеного до податкового кредиту

811 641

361, 362 364, 675

3

Отримання запасів як гуманітарної допомоги

20,21,23

364

4

Отримані установою — замовником від уста­нови — закупника за операціями з внутрівідо­мчої передачі

20, 21, 23

 

 

за загальним фондом

683

 

за спеціальним фондом

 

684

Малоцінні та швидкозношувані предмети — це предмети, те­рмін експлуатації яких не перевищує одного року, частково вико­нують функції подібні до функцій необоротних активів, але відпо­відно до встановленого порядку відносяться до складу запасів.

Для обліку МШП у Плані рахунків бухгалтерського обліку при­значено однойменний активний рахунок 22 «Малоцінні та швидко­зношувані предмети», за яким виділено такі субрахунки першого і другого рівнів:

•                221 «Малоцінні та швидкозношувані предмети на складі та в експлуатації»;

•                221/1 «Малоцінні та швидкозношувані предмети на складі»;

•                221/2 «Малоцінні та швидкозношувані предмети в експлуатації»;

•                222 «Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального призначення».

Для відображення джерел формування МШП, що належать установі, у Плані рахунків бухгалтерського обліку передбачено па­сивний субрахунок 411 «Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами».

Придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів відо­бражається за дебетом рахунку 22 і кредитом відповідного субра­хунку класу 3 «Кошти, розрахунки та інші активи» або 6 «Поточні зобов'язання».

Одночасно роблять другий запис за дебетом відповідного суб­рахунку класу 8 «Витрати» і кредитом субрахунку 411 «Фонд у ма­лоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами».

Кореспонденцію рахунків з обліку малоцінних і швидкозношу­ваних предметів відображено в табл. 27.3.

Таблиця 27.3

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ МАЛОЦІННИХ І ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

з/п

Дебет

Кредит

1

Оприбуткування малоцінних та швидко­зношуваних предметів

•         що сплачені в порядку планових пла­тежів

•        придбані підзвітною особою

•        що сплачені шляхом попередньої оплати

•        що сплачені після їх отримання

221

361                

362                364 675

 

Водночас роблять другий запис (сума без ПДВ) на МШП, придбані за рахунок:

•        загального фонду

•        спеціального фонду

801,802 811

411

 

Сума ПДВ з МШП, придбаних:

 

 

 

за рахунок коштів загального фонду

801, 802

 

2

придбаних за рахунок коштів спеціально­го фонду:

якщо ПДВ не включеного до податкового кредиту

якщо ПДВ включеного до податкового кредиту

ОО V©

361, 362 364, 675

3

Оприбуткування МШП, отриманих як гу­манітарної ДОПОМОГИ

221

364

 

Водночас роблять другий запис

812

411

Для обліку виробів виробничих (навчальних) майстерень при­значено рахунок 24 «Готова продукція». Облік готових виробів, ви­готовлених у виробничих (навчальних) майстернях, а також готової друкованої продукції ведеться на субрахунку 241 «Вироби вироб­ничих (навчальних) майстерень».

Оприбуткування готової продукції супроводжується записом за дебетом субрахунку 241 і кредитом субрахунку 821 «Витрати ви­робничих (навчальних) майстерень».

Кореспонденцію рахунків з обліку готової продукції та продукції сільськогосподарського виробництва відображено в табл. 27.4.

Таблиця 27.4

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Оприбуткування готової продукції та про­дукції сільського господарського виробниц­тва, переданої з виробництва на склад

241, 251

821, 822

2

Реалізація готової продукції та продукції підсобних господарств

721, 722

241, 251

3

Оприбуткування готової продукції для по­треб установи

232, 239

4

Надходження коштів від реалізації готової продукції та продукції сільськогосподарсь­кого виробництва

323

241, 251 364, 721, 722, 741

Для обліку протягом року продукції підсобних сільських і на­вчально-дослідних господарств призначено субрахунок 251 «Про­дукція підсобних (навчальних) сільських господарств» рахунку 25 «Продукція сільськогосподарського виробництва».

Оприбуткування готової продукції супроводжується записом за дебетом субрахунку 251 і кредитом субрахунку 822 «Витрати під­собних (навчальних) сільських господарств».

Регістри бухгалтерського обліку надходження запасів відобра­жено в табл. 27.5.

РЕГІСТРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НАДХОДЖЕННЯ ЗАПАСІВ

з/п

Назва меморіального ордеру

Характеристика форми

1

Меморіальний ордер № 4 ф. 408 (б)

«Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіто­рами»

Використовується для обліку надхо­дження запасів, придбаних шляхом попередньої оплати

2

Меморіальний ордер № 6 ф. 409 (б)

«Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими креди­торами»

Використовується для обліку надхо­дження запасів, придбаних після опла­ти

3

Меморіальний ордер № 7 ф. 411 (б)

«Накопичувальна відомість за розрахунками в порядку плано­вих платежів»

Використовується для обліку надхо­дження запасів, придбаних в порядку планових платежів

4

Меморіальний ордер № 8 ф. 396 (б)

«Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними осо­бами»

Використовується для обліку надхо­дження запасів, придбаних підзвітни­ми особами

Схему руху обліку надходження запасів відображено на рис. 27.1.

Рахунки-фактури

\ /

\

Накладні

Акт приймання ф. 3-1

Акт приймання ф. М-7

Товарно- транспортні накладні ф. № 1-ТН

Акт про розбіжності в якості під час приймання продуктів харчування ф. 46-M3

Облікові регістри аналітичного і синтетичного обліку

/

\

/

Прибутковий ордер ф. М-4

Інші супровідні документи

Рис. 27.1. Схема руху обліку надходження запасів