14.4. Ринок цінних паперів та фондова біржа

магниевый скраб beletage

Економічна реалізація фіктивного капіталу здійснюється через економічні від­носини АТ шляхом їх емісії і обігу на ринку ЦП.

Основними суб'єктами цих фінансових відносин є АТ, акціонери - інвестори, фі­нансові, кредитні та інші установи фондового ринку ( ринку ЦП) .

Ринок цінних паперів (РЦП) - механізм взаємодії попиту і пропозиції цінних паперів, що регулює відносини між суб'єктами купівлі-продажу акцій, облігацій та їхніх похідних інструментів (рис. 14.4).

Ринок цінних паперів поділяють на первинний і вторинний Суб'єктами РЦП є: - акціонерні товариства;

-          фізичні особи;

-          фінансові посередники.

На первинному ринку ЦП відбувається розміщення нових випусків ЦП. Найпо­ширенішими способами їх розміщення є:

-         посередництво фірм андерайтерів (фінансові інститути як гаранти розміщення і реалізації ЦП).

-          продаж варантів (передплатні сертифікати);

-          торгівля опціонами;

-          торгівля ф'ючерсами.

На вторинному ринку ЦП здійснюють операції з ЦП особи, що не є їхніми пер­винними власниками.

Структурним елементом вторинного ринку ЦП є фондова біржа - постійно ді­ючий ринок, на якому здійснюється торгівля ЦП. Членами фондової біржі є:

-          фізичні особи;

-          фізичні особи, які мають власну фірму.

Члени фондової біржі поділяються на такі категорії:

-          брокери (приватні особи, компанії);

-          дилери;

-          фахівці бірж (найуніверсальніші посередники).

Фондова біржа має переважно акціонерну форму організації і функціонування. Характерною ознакою ФБ є її некомерційний характер, їй заборонено займатися підприємницькою діяльністю. Форми доходів біржі:

-          грошові надходження акціонерів;

-          біржові збори;

-          внески;

-          комісійні відрахування тощо.

На фондовій біржі обертаються тільки цінні папери тих емітентів, що включенні в біржовий список і пройшли процедуру лістингу.

Складовою вторинного ринку є позабіржовий обіг. Він являє собою купівлю- продаж ЦП через посередницькі фірми, обминаючи фондові біржі.

Позабіржовому ринку належить важливе місце в обслуговуванні обігу ЦП. Він має суттєві переваги перед фондовими біржами, а саме:

-          менш тверді правила регулювання фондових операцій;

-          неоднорідність ЦП, що обертаються на ньому;

-          велика гнучкість;

-          відносна свобода здійснення угод;

-          здійснення операцій на позабіржовому ринку коштує дешевше, ніж на фондовій біржі. Проте компанії, як правило, прагнуть того, щоб їхніми цінними паперами торгу­вали на біржі. Обіг цінних паперів на біржі підвищує престиж компанії в інвесторів, поліпшує купівлю-продаж паперів на ринку, тобто підвищує їхню ліквідність, поліп­шує умови кредитування під заставу цінних паперів.

Формування моделей ринку цінних паперів у нашій країні, їх пріоритетні напря­ми і принципи цілісності визначені Концепцією функціонування та розвитку фондо­вого ринку України.РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ (РЦП)

Ринок цінних паперів (фондовий ринок) - особливий сегмент фінансового ринку, на якому складаються відносини між суб'єктами з приводу вільного продажу спеціальних грошових документів (цінних паперів), які мають власну вартістьРинок депозитних та

Ринок акцій

Ринок векселів та чеків

інвестиційних сертифікатів

Ринок приватиза­ційних паперів

Ринок деривативів (ф'ючерси, опціони)

Ринок облігаційВИДИ РИНКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ    „           „

Первинний ринок   — Вториинии ринок

(тут здійснюється емісія і                  "(проводиться купівля продаж цінних

Централізований ринок

розміщення цінних паперів)       \             /    паперів, що випущені раніше)