За місцем торгівлі ринок ЦП поділяється

магниевый скраб beletage

Децентралізований (позабіржовий) ринок (організований і неорганізований)Брокерсько- ділерські фірми

Комерційні бан­ки, інвестиційні фірми і фонди

Функції фондової біржі

Органи, які регулюють ринок ЦП:мобілізація і концентрація вільних грошових коштів шляхом продажі цінних паперів;

кредитування і фінансування держав­ного і приватного сектора шляхом купівлі їхніх цінних паперів; забезпечення постійного руху капі­талів і спрямування їх у високо­продуктивні та перспективні сфери; концентрація операцій з цінними паперами і встановлення цін на них; розвиток співробітництва з фінансо­вими та кредитними установами

Комісія з цінних паперів; Міністерство фінансів; Національний банк; Міністерство економіки; Фонд державного майна; Антимонопольний комітетРис. 14.1. Ринок цінних паперівЦІННІ ПАПЕРИ

Цінні папери (ЦП) - це грошові документи, які визначають взаємовідносини між суб'єктами, що їх випустили, і тими, хто їх придбав

Державні

-  облігації органів влади;

-  казначейські векселі;

-  казначейські банкноти;

-  казначейські зобов'язі

-  товарні облігації.

Недержавні

-  акції і облігації підприємств, банків;   \|       / - комерційні векселі;

 

 

Фондові

 

Г\1 .Основні (акції і облігації).

Нлежно\

2. Допоміжні (сертифікати,

1 від

\ купони, талони)

каракте

 

ply угод

/ Комерційні

 

 

- чеки;

депозити, сертифікати     - закладні свідоцтва- не є борговими фінансовими зобов'язаннями;

-     величина доходу власника акцій

залежить тільки від прибутку підприємства;

-     власник більше ризикує понести збитки, ніж власник облігацій;

-     акціонер не має права повернути свої грошові кошти, вкладені в

акції підприємства; - власник акцій бере участь у розвитку підприємства - є борговими фінансовими зобов'язаннями; - величина доходу хоч і менша за об­лігаціями, але гарантована покупцю; - у власника облігацій більше гарантій і менший ризик понесен- ня збитку;

-        облігації можуть бути повернуті пред'явником емітенту достроково;

власник облігацій не має можли­вості брати участі в розвитку під­приємства, розділити його успіхРис. 14.2. Цінні папериПРАКТИКУМ

Основні терміни і поняттяКонцентрація капіталу

Централізація капіталу

Картель

Синдикат

Трест

Концерн

Конгломерати

Монополія

Акція