Теми рефератів : Економічна теорія. Політекономія : B-ko.com : Книги для студентів

Теми рефератів

1.       Фондова біржа як організований ринок цінних паперів.

2.        Проблематика формування фондового ринку в Україні.

3.        Закономірності виникнення монополій.

4.        Державне регулювання фінансового ринку та його необхідність.